Sexlivet

Risken för överföring

Liksom andra sexuellt överförbara infektioner sprids hiv framför allt genom oskyddat sexuellt umgänge. För de flesta människor är sex en viktig och naturlig del av livet. Därför behöver man känna till vilka riskerna är, och hur man praktiskt skyddar sig själv och sin partner.

Hur överförs hiv?

Hiv kan bara överföras när hivviruset kommer i kontakt med sådana målceller som hiv kan infektera. Dessa celler förekommer i kroppens alla slemhinnor. Slemhinnor finns i munnen, i ögonen, i och på våra könsorgan samt i ändtarmsöppningen.

Var finns viruset?

Hos kvinnor som har hiv kan viruset finnas i slidsekret, både som fria viruspartiklar och i infekterade vita blodkroppar. Hiv kan också finnas i slidans slemhinneceller. Hos män som har hiv kan viruset finnas i sädesvätskan och i försatsen (den utsöndring som kommer från penis innan utlösningen). Sädesvätska och försats kan innehålla hiv som fria viruspartiklar samt i infekterade vita blodkroppar. Hiv kan även finnas i slemhinneceller, exempelvis i urinrörsmynningen.

Hur smittsamt är hiv?

Ingen sexuellt överförbar infektion är hundraprocentigt smittsam. Alla oskyddade samlag leder inte till smittöverföring. Beroende på samlagsform beräknas den genomsnittliga smittrisken för överföring av hiv vid oskyddat samlag till mellan 0,04 till 1,4 procent (risken är störst för mottagare vid oskyddat analt samlag).

Risken för smittöverföring kan vara högre exempelvis vid samlag med en person som nyligen smittats och därför har mycket höga virusnivåer. Personer med välfungerande behandling mot hiv har å andra sidan mycket låga virusnivåer vilken innebär en försumbar risk för att viruset ska kunna överföras.

Att risken för överföring ofta är väsentligt mindre än en procent per samlag, kan kanske uppfattas som en mycket liten eller rent av försumbar risk. Det är då viktigt att komma ihåg att varje dag infekteras fler än 7000 personer av hiv i världen och de allra flesta smittas vid sexuellt umgänge.

Andra infektioner ökar risken

Både smittsamhet och mottaglighet för hiv ökar med antalet vita blodkroppar, då dessa antingen kan vara infekterade av hiv eller vara målceller för hiv. Antalet vita blodkroppar ökar kraftigt vid inflammationer som kan uppstå i samband med infektion eller irritation i könsorganen. Detta innebär att andra sexuellt överförbara infektioner ökar risken för att smittas av hiv.

Att prata om sex och hiv

Det finns flera goda skäl att berätta för en långvarig eller tillfällig partner om sin hivdiagnos. Ärlighet och öppenhet är viktigt i alla relationer och att berätta öppnar för möjligheten att partnern ifråga vill göra ett eget hivtest. De som lever med hiv i Sverige idag är fortfarande skyldiga att upplysa sina sexpartner om sin hivstatus. Undantag från informationsplikten gäller dock om man har en välinställd behandling där virusnivåer är oupptäckbara och smittsamheten minimal. Det är den behandlande läkaren som ger patienten denna rätt att slippa berätta.

Att berätta för en partner är också det bästa sättet för båda att fatta välgrundade beslut om vilka sexuella aktiviteter man är bekväm med i fortsättningen. Efter ett hivbesked kanske man bestämmer sig för att ändra hur man har sex så att man kan njuta utan oro.

Analsamlag

Oskyddat analsamlag är den samlagsform som innebär störst risk för smittöverföring, oavsett om det äger rum mellan två män eller mellan man och kvinna. Hiv kan överföras från båda personer, men risken är störst för den som tar emot sin partners penis i ändtarmen.

Att analsamlag är mer riskfyllt än vaginalsamlag beror på att slemhinnan i ändtarmen innehåller många målceller som hiv kan infektera. Slemhinnan i ändtarmen innehåller även ytterligare en slags celler som kan underlätta överföring av hiv.

Vaginalsamlag

Oskyddat vaginalsamlag innebär en risk för både mannen och kvinnan. Risken för kvinnan är något större än för mannen. Slemhinneytan i slidan och på livmodertappen är mycket större och har många fler målceller för hiv, jämfört med vad penis har i urinrörsmynningen och på förhudens insida.

En man med hiv kan också avge större mängd virus i sädesvätskan än vad en kvinnas slidsekret innehåller.

Oralsex

Oskyddat oralsex (munsex) kan innebära en viss risk för smittöverföring, men den är oerhört liten. Särskilt när det gäller mun till könsorgan. Könsorgan till mun innebär en något större smittrisk men den är fortfarande väldigt liten.

Ej penetrerande sex

Vid sexuellt umgänge utan att penis förs in i slida, mun eller ändtarm, exempelvis vid sex mellan två kvinnor, petting, masturbation eller användande av sexleksaker, finns ingen risk för smittöverföring så länge kroppsvätskor som kan innehålla hiv inte kommer i kontakt med slemhinnor.

Sex mellan två hivpositiva personer

Om två personer som lever med hiv har sex med varandra finns det egentligen ingen skyldighet att använda kondom. Dock kan olika virusstammar komplicera hivbehandlingen, inte minst om en av parterna bär på ett resistent virus. Lever man i ett fast förhållande kan man rådfråga sin läkare.

Handlar det om en ny eller tillfällig sexrelation, bör man tänka på att oskyddat samlag även kan innebära en risk för annan sexuellt överförbar infektion.

Säkrare sex

Sexuellt umgänge mellan två personer som inte har hiv kan förstås inte leda till någon överföring av hiv. Det finns bara ett säkert sätt att ta reda på sin egen och sin partners hivstatus, och det är att båda hivtestar sig. I de fall man inte har gjort ett samtidigt hivtest, bör man sträva efter att minska eventuell smittrisk genom att utöva säkrare sex. Om man har ett aktivt sexliv med flera partner bör man testa sig regelbundet.

Värt att veta om kondomer

Kondom ger ett bra skydd mot smittöverföring vid vaginalsamlag, analsamlag och oralsex för både män och kvinnor, förutsatt att kondomen sitter kvar på penis hela tiden. Kondom skyddar inte bara mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner utan självklart även mot oönskad graviditet.

Det händer ibland att kondomer går sönder eller glider av, använd därför bara kondomer av god kvalitet och med bra passform. I många länder kan det vara svårt att köpa kondomer och kvaliteten kan vara dålig. Reser man utomlands och det är sannolikt att man kommer att ha sex, är det bra att ta med sig kondomer hemifrån.

När man använder kondom bör glidmedel användas – även om kondomen är förbehandlad med glidmedel – det minskar risken att den skall gå sönder. Vid analsamlag är det absolut nödvändigt. Det glidmedel som används med kondom måste vara vattenlösligt eller silikonbaserat. Olje- och fettbaserade glidmedel skadar kondomer och ska inte användas. Undvik att använda saliv som glidmedel vid samlag med kondom.

P-piller och hivläkemedel

Vid samtidig användning av p-piller och vissa hivläkemedel kan effekten hos p-pillren påverkas så att risken för graviditet ökar. Man bör därför rådfråga sin läkare eller välja annat preventivmedel, såsom hormonspiral, p-spruta eller p-stavar. Kondom ger också ett bra skydd.

Problem med sexlivet

Sexuella problem kan drabba vem som helst, men personer som lever med hiv kan ibland vara mer benägna att få problem än andra. Att få diagnosen hiv är stressfyllt för de flesta och stress kan ha stor inverkan på sexlusten eller förmågan att ha sex.

Samtidigt kan sexuella problem ha andra underliggande orsaker som kan vara komplexa. Det kan handla om relationsproblem, depression, nedsatt sexlust, oro för att överföra hiv samt sexuella svårigheter i samband med hjärt- och kärlsjukdomar eller själva hivbehandlingen.

Hos män ökar risken för erektionsproblem med åldern oavsett hivstatus, och för vissa män kan oförmåga att få eller upprätthålla erektion indikera andra hälsoproblem, såsom hjärt-kärlsjukdomar. Därför är det alltid klokt att prata om sina erektionsproblem med sin läkare. Det finns idag olika behandlingar som kan hjälpa sexlivet på traven.