Functional body

Nøkkelen til et godt liv med hiver en kropp som fungerer

For en person som lever med hiv, er det flere faktorer som påvirker mulighetene til å opprettholde en kropp som fungerer: selve hiv-viruset, behandlinger, aldring og forskjellige livsstilsvalg.

Med riktig kunnskap kan du skaffe deg oversikt over situasjonen din, redusere risikoene og forme fremtiden.

Hvorfor er det så viktig med en kropp som fungerer?

I dag gjør moderne kombinasjonsbehandlinger at personer med hiv som tar medisinene sine, kan leve like lenge som alle andre. Men dessverre kan behandlingene, i tillegg til selve hiv-viruset, aldring og livsstil påvirke enkelte organer og kroppsfunksjoner.

Derfor er det viktig å ta vare på kroppen og gå til regelmessige kontroller av hjertet, nyrer og skjelett. For hvis du vet hvordan du har det, kan du også opptre deretter.

Den beste tiden å starte på er nå

Å ta kommandoen over livet sitt og helsen sin trenger ikke å bety at hele livsstilen må legges om.

Begynn med å snakke med legen og sykepleieren din om å gjennomføre regelmessige kontroller av viktige organer. Ellers kan det være greit å tenke på at det kan hjelpe å bevege seg litt mer og spise sunnere – altså helt vanlige ting som øker livskvaliteten.

Det viktigste er å komme i gang.

Hjertet

 

Når vi blir eldre, er det normalt med forandringer i hjerte og blodkar. Det finnes også flere andre faktorer som kan påvirke hjertet, for eksempel legemidler, stress, negativ fysisk anstrengelse og sykdom.

Hvis disse faktorene ikke håndteres på riktig måte, kan de i enkelte tilfeller føre til hjertesykdommer.

Om hiv og hjertesykdom

 

I filmen forteller Patrick Mallon, fra University College Dublin, om risikoene personer som lever med hiv, har til å bli rammet av hjerte- og karsykdommer.

 

Ta kontakt med legen eller sykepleieren din for mer informasjon.

Les også mer om hva du kan gjøre for å ta bedre vare på hjertet ditt.

Nyrer

 

Langsiktig nyresykdom kan i dag ramme én av tre personer med hiv. Dette skyldes delvis at høyt blodtrykk og diabetes ofte forekommer hos personer med hiv, og dette er to av de dominerende risikofaktorene for nyresykdom.

En annen årsak er at HIV som ikke holdes under kontroll, kan spre seg til og formere seg i nyreceller og forårsake skader.

Islam F et al. BMC Public Health 2012;234:1–15
Winston J et al. Clinical Infectious Diseases 2008;47:1449-57

 

Om hiv og nyresykdommer

Ta kontakt med legen eller sykepleieren din for mer informasjon.

Les også mer om hva du kan gjøre for å ta bedre vare på nyrene dine.

Skjelettet

 

Skjelettet er en levende del av kroppen og det fortsetter å fornye seg gjennom hele livet. Men med alderen kan benmassen bli raskere redusert enn det kroppen klarer å erstatte den, og det kan føre til benskjørhet.

Benskjørhet rammer spesielt kvinner når de har passert klimakteriet, og etter det vi vet i dag er forekomsten av benskjørhet i Norden blant den høyeste i verden. Det har også vist seg at både menn og kvinner som lever med hiv, ofte er mer utsatt forbenskjørhet enn befolkningen generelt.

Cummings SR, Black DM, Rubin SM. Ann Intern Med 1989; 149: 2445-8
Prieto-Alhambra et al. J Acquir Immun Def Syndr 2014;66-90

 

Om hiv og benskjørhet

 

I filmen forteller Jens-Erik Beck Jensen, overlege på Endokrinologisk Avdeling på Hvidovre Universitetssjukhus, om hvordan skjelettet påvirkes av hiv, aldring, livsstil og medisinsk behandling.

 

Ta kontakt med legen eller sykepleieren din for mer informasjon.

Les også mer om hva du kan gjøre for å redusere risikoen for benskjørhet her.

Sjekklister for en kropp som fungerer

Av og til kan det være lurt å minne seg selv på hva som er godt for deg, og hvilke spørsmål du bør stille når du snakker med legen din.
Listene nedenfor kan være nyttige.

Dette bør du tenke på hver dag

Her er en liste over ting som det er lurt å tenke på i hverdagen for å ta vare på kroppen – spesielt hjertet, nyrer og skjelett.

 • Unngå å spise for mye mettet fett, og reduser saltinntaket.

 • Få i deg mer grønt og mer fiber.

 • Det er ikke bra for kroppen å røyke og drikke for mye alkohol, prøv å redusere det.

 • Stress mindre i hverdagen.

 • Mosjoner gjerne regelmessig. Det er alltid bedre å gå en tur enn ikke å gjøre det

Spørsmål du kan stille ved legebesøk

Her følger noen spørsmål som det er lurt å stille når du prater med legen eller sykepleieren om hvordan kroppen påvirkes av hiv, alder, behandlinger og livsstil.

 • Fører hiv og livsstilen min til en økt risiko for hjertesykdom?

 • Er det noe jeg bør endre på når det gjelder dietten eller livsstilen min?

 • Hvilke symptomer kan tyde på hjertesykdom?

 • Hvordan kan jeg overvåke risikoene for hjertesykdom?

 • Fører hiv og livsstilen min til en økt risiko for nyresykdommer?

 • Bør jeg ta regelmessige urinprøver for å overvåke nyrene mine?

 • Finnes det tegn på nyreskade jeg bør være oppmerksom på?

 • Fører hiv og livsstilen min til en økt risiko for benskjørhet?

 • Hva er symptomene på benskjørhet?

 • Bør jeg gjennomføre regelmessige tester for å overvåke eventuelle forandringer over tid?