Topbild_kronisk_NEW-1140x410

HIV som kronisk sykdom

Hva innebærer kronisk?

Kronisk er et begrep som brukes om en sykdom som ikke er akutt, og som forårsaker et tilstand som ikke går over. Med riktig behandling kan de negative konsekvensene av sykdommen minimeres og i visse tilfeller nesten opphøre helt. Hiv er en kronisk sykdom som holdes i sjakk ved hjelp av effektive kombinasjonsbehandlinger. En velbehandlet hiv-positiv person kan dermed leve et friskt og fullgodt liv.

chronic2_treatment_new

Langsiktig behandling

I Europa er gjennomsnittsalderen for personer som får en hiv-diagnose, 38 år for menn og 34 år for kvinner. Det innebærer at en person som diagnostiseres i dag, kommer til å medisineres kontinuerlig i tretti-førti år. Med dette tidsperspektivet er det viktig at man forteller for omsorgsyterne hvordan man har det og opplever sin situasjon, slik at de kan hjelpe til å skape en så bra livskvalitet som mulig – i dag og alle dager som kommer.

Hvorfor er det så viktig å følge behandlingen? Helse og livsstil
help_from_others

Søk støtte i andre

Selv om hiv ikke lenger er en dødelig sykdom, kan en diagnose være en vanskelig beskjed å få. For mange kan det ta tid å hente seg inn og komme videre i livet. Det er da viktig å vite å man ikke er alene, og at det finnes råd og støtte å få. Mange organisasjoner som arbeider med hiv- rådgivning, tilbyr profesjonell støtte til hiv-positive og muligheter for å treffe andre i samme situasjon. Her finner du en liste over flere organisasjoner.