Fra samfunnsfare til behandlingsbar

En kort film om hvordan hiv har forandret seg på 30 år. Fra tidligere å forårsake stor lidelse, til i dag å være en behandlingsbar sykdom med gode livsutsikter for dem som lever med hiv. Men også hvordan det allmenne synet på hiv ikke følger med i utviklingen.