Fra samfunnsfare til behandlingsbar

En kort film om hvordan hiv har forandret seg på 30 år. Fra tidligere å forårsake stor lidelse, til i dag å være en behandlingsbar sykdom med gode livsutsikter for dem som lever med hiv. Men også hvordan det allmenne synet på hiv ikke følger med i utviklingen.

Still1

Før innebar hiv lidelse og død

Å få diagnosen hiv på 80-tallet var som å få en dødsdom. Det fantes ingen behandling, og samfunnet vendte de smittede ryggen. Men de hiv-positive hevet stemmen og tvang myndighetene til å forstå alvoret. Samtidig kjempet forskerne mot viruset, og til slutt klarte de å fremstille bremsemedisiner som gjorde at hiv-positive ikke lenger utviklet aids.

Still2

Å være i live er ikke det samme som å leve

I dag er hiv ikke lenger dødelig, men klassifiseres som en kronisk sykdom, noe som innebærer at en person med hiv kan leve et langt liv som alle andre. Samtidig trenger mange hiv-positive å håndtere en tøff hverdag der fordommer sitter igjen og man opplever lite forståelse fra omgivelsene. Med stigende middelalder hos de hiv-positive har hiv også blitt en mer kompleks sykdom.

Ett nytt syn på hiv og hiv-positive

Når en hiv-positiv blir eldre, risikerer han eller hun å utvikle forskjellige aldersrelaterte sykdommer. Akkurat som alle andre. Det er bare det at hiv- viruset kan forverre disse. Å planlegge for fremtiden med hiv blir derfor en utfordring for alle. Det handler om å se på hiv med nye øyne, slik at de hiv- positive kan få den støtten de trenger – også når de blir eldre.

Still3