HIV_aging_top_new

Å aldres med HIV

HIV_aging_2

Hiv – fra dødelig til kronisk

De tjue siste årene har det skjedd store fremskritt innenfor behandlingen av hiv. Smittebeskjeden er ikke lenger en “dødsdom”, og den hiv-positive kan fortsette å leve et godt liv uten større begrensninger. Ved å ta sin medisin regelmessig kan virusmengden reduseres til umålbare nivåer, noe som innebærer at sannsynligheten for overføring av hiv til andre minsker radikalt og livslengden øker. I dag er omtrent halvparten av alle voksne som lever med hiv i Europa, over 50 år. At hiv nå regnes som en kronisk sykdom, er en stor medisinsk fremgang, men det innebærer samtidig at sykdommen har blitt mer kompleks i takt med at hiv-positive blir eldre.

Hva innebærer det å bli eldre med hiv?

Intervju med Ove Andersen, Vice President ved Amager og Hvidovre Hospital, der han snakker om hvordan alderen påvirker helsen til personer som lever med HIV.

HIV_aging_3_new4-555x457

Hva skjer i kroppen?

Å bli eldre innebærer i seg selv en allmenn svekkelse av mange kroppslige funksjoner. Er man dessuten hiv-positiv, kan det innebære ekstra påkjenninger. Forskningen omkring hiv og alder er komplisert, og resultatene er ofte vanskelige å tolke, men det kan ikke utelukkes at sykdommer så som beinskjørhet, hjertesykdommer, forstyrrelser i nyrer og hjerne samt visse kreftformer forekommer oftere hos hiv-positive. Det kan også finnes økt risiko for at sykdommene oppstår på et tidligere stadium enn hos mennesker uten hiv. I takt med at de hiv-positive blir eldre, trenger derfor dagens behandlinger ikke bare å kunne presse ned virusnivåene, men også tilby en tolerabel behandling for en aldrende kropp.

Hvordan påvirkes en aldrende kropp av hiv? Helse og livsstil
HIV_aging_4_new

Normal livslengde

Hiv-positive som har tilgang til effektiv behandling, kan sannsynligvis regne med å leve stort sett like lenge som personer som ikke har hiv. Men det krever også eget engasjement. Ved å ta sine hiv-medisiner på riktig måte og leve et for øvrig sunt liv øker man mulighetene til et langt liv på nivå med den allmenne befolkningen.