Sexlivet

cells2

Smittefaren

Akkurat som andre seksuelt overførbare infeksjoner spres hiv fremfor alt gjennom ubeskyttet seksuell omgang med en person som er hiv-positiv. For de fleste mennesker er sex en viktig og naturlig del av livet. Derfor trenger man å kjenne til hva risikoene er, og hvordan man praktisk beskytter seg selv og sin partner.

cells

Hvordan overføres hiv?

Hiv kan bare overføres når hiv-viruset kommer i kontakt med slike målceller som hiv kan infisere. Disse cellene forekommer i alle kroppens slimhinner. Slimhinner finnes i munnen, i øynene, i og på våre kjønnsorganer samt i endetarmsåpningen.

cells3

Hvor finnes viruset?

Hos hiv-positive kvinner kan hiv finnes i skjedesekret, både som frie viruspartikler og i infiserte hvite blodlegemer. Hiv kan også finnes i skjedens slimhinneceller. Hos hiv-positive menn kan hiv finnes i sædvæsken og i forsatsen (den utsondringen som kommer fra penis før utløsningen). Sædvæske og forsats kan inneholde hiv som frie viruspartikler samt i infiserte hvite blodlegemer. Hiv kan også finnes i slimhinneceller, eksempelvis i urinrørsmunningen.

cells4

Hvor smittsomt er hiv?

Ingen seksuelt overførbar infeksjon er hundre prosent smittsom. Alle ubeskyttede samleier fører ikke til hiv-smitte. Avhengig av samleieformen beregnes den gjennomsnittlige smittefaren for overføring av hiv ved ubeskyttet samleie til mellom 0,04 til 1,4 prosent (risikoen er størst for mottager ved ubeskyttet analt samleie).

Risikoen for hiv-smitte kan være høyere eksempelvis ved samleie med en person som nylig er blitt smittet og derfor har mye høye virusnivåer. Personer som mottar velfungerende behandling mot hiv, har på den andre side mye lavere virusnivåer og en uvesentlig smittefare.

At risikoen for hiv-smitte ofte er vesentlig mindre enn en prosent per samleie, kan kanskje oppfattes som en svært liten eller rent uvesentlig risiko. Det er da viktig å huske at hver dag smittes mer enn 7000 personer av hiv i verden, og de aller fleste smittes ved seksuell omgang.

cells2

Andre infeksjoner øker risikoen

Både smittsomhet og mottagelighet for hiv øker med antallet hvite blodlegemer, siden disse enten kan være infisert av hiv eller være målceller for hiv. Antallet hvite blodlegemer øker kraftig ved inflammasjoner som kan oppstå i forbindelse med infeksjon eller irritasjon i kjønnsorganene. Dette innebærer at andre seksuelt overførbare infeksjoner øker risikoen for å smittes av hiv.

Å snakke om sex og hiv

Det finnes flere gode grunner til å fortelle en langvarig eller midlertidig partner om sin hiv-diagnose. Ærlighet og åpenhet er viktig i alle relasjoner, og å fortelle åpner for muligheten for at partneren det er snakk om, ønsker å ta en egen hiv-test.

Å fortelle for en partner er også den beste måten for begge å ta velbegrunnede beslutninger om hvilke seksuelle aktiviteter man er bekvem med i fortsettelsen. Etter en hiv-beskjed bestemmer man seg kanskje for å endre hvordan man har sex, slik at man kan nyte uten bekymring.

prata_om
hearts1

Analsamleie

Ubeskyttet analsamleie er den samleieformen som innebærer størst risiko for smitte med hiv, uansett om det finner sted mellom to menn eller mellom mann og kvinne. Smitte kan overføres fra begge personer, men risikoen er størst for den som tar imot sin partners penis i endetarmen. At analsamleie er mer risikofylt enn vaginalsamleie er på grunn av at endetarmsslimhinnen inneholder mange målceller som hiv kan infisere. Slimhinnen i endetarmen inneholder også en ytterligere slags celler som kan underlette overføring av hiv.

hearts2

Vaginalsamleie

Ubeskyttet vaginalsamleie innebærer en risiko for både mannen og kvinnen. Risikoen for kvinnen er noe større enn for mannen. Slimhinneoverflaten i skjeden og på livmortappen er mye større og har mange flere målceller for hiv sammenlignet med hva penis har i urinrørsmunningen og på forhudens innside. En hiv-positiv mann kan også avgi større mengde virus i sædvæsken enn hva en hiv-positiv kvinnes skjedesekret inneholder.

hearts3

Oralsex

Ubeskyttet oralsex (munnsex) kan innebære en viss risiko for hiv-smitte, men den er uhyre liten. Særlig når det gjelder munn til kjønnsorgan. Kjønnsorgan til munn innebærer en noe større smittefare, men den er fortsatt veldig liten.

hearts4

Sex uten penetrering

Ved seksuell omgang uten at penis føres inn i skjede, munn eller endetarm, eksempelvis ved sex mellom to kvinner, kyssing, masturbasjon eller bruk av sexleketøy, finnes det ingen risiko for hiv-smitte så lenge kroppsvæsker som kan inneholde hiv, ikke kommer i kontakt med slimhinner.

hearts5

Sex mellom to hiv-positive personer

Dersom to hiv-positive personer har sex med hverandre, finnes det egentlig ingen forpliktelser om å bruke kondom. Forskjellige virusstammer kan imidlertid komplisere hiv-behandlingen, ikke minst hvis en av partene bærer på et resistent virus. Lever man i et fast forhold, kan man rådspørre sin lege. Handler det om et nytt eller midlertidig sexforhold, bør man tenke på at ubeskyttet samleie også kan innebære en risiko for annen seksuelt overførbar infeksjon.

safersex

Sikrere sex

Seksuell omgang mellom to personer som ikke er smittet med hiv, er naturligvis helt sikkert når det gjelder hiv-smitte. Det finnes bare én måte å være sikker på at man selv eller ens partner ikke har hiv, og det er at begge hiv-tester seg. I de tilfellene man ikke har tatt en samtidig hiv-test, bør man prøve å minske eventuell smittefare ved å utøve sikrere sex. Hvis man har et aktivt sexliv med flere partnere, bør man teste seg regelmessig, gjerne 1–2 ganger per år.

condoms

Verdt å vite om kondomer

Kondom gir en bra beskyttelse mot den hiv-smitten som kan skje til og fra penis ved vaginalsamleie, analsamleie og oralsex, forutsatt at kondomet sitter på penis hele tiden. Kondom beskytter ikke bare mot hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner, men selvfølgelig også mot uønsket graviditet.

Det skjer iblant at kondomer går i stykker eller glir av. Bruk derfor bare kondomer av god kvalitet og med bra passform. I mange land kan det være vanskelig å kjøpe kondomer, og kvaliteten kan være dårlig. Reiser man utenlands og det er sannsynlig at man kommer til å ha sex, er det bra å ta med seg kondomer hjemmefra.

Når man bruker kondom, bør det brukes glidemiddel, også dersom kondomet er forbehandlet med glidemiddel, siden dette minsker risikoen for at det skal gå i stykker. Ved analsamleie er det absolutt nødvendig. Glidemiddelet som brukes sammen med kondomen, må være vannløselig eller silikonbasert. Oljebaserte glidemidler skader kondomer og skal ikke brukes. Unngå å bruke saliva som glidemiddel ved samleie med kondom.

ppiller_alternate

P-piller og hiv-legemiddel

Ved samtidig bruk av p-piller og visse hiv-legemidler kan effekten av p-pillene påvirkes slik at risikoen for graviditet øker. Man bør derfor rådspørre lege eller velge et annet preventivmiddel, slik som hormonspiral, p-sprøyte eller p- staver under huden. Kondom gir også en bra beskyttelse.

problemhearts1

Problemer med sexlivet

Seksuelle problemer kan ramme hvem som helst, men hiv-positive kan iblant være mer tilbøyelige til å få problemer enn andre. Å få diagnosen hiv er stressende for de fleste, og stress kan ha stor innvirkning på sexlysten eller evnen til å ha sex.

Selv om både hiv-positive menn og kvinner kan oppleve seksuelle problemer basert på psykologiske årsaker, finnes det visse fysiske forskjeller som kan bidra til problemene.

Hos menn øker risikoen for ereksjonsproblemer med alderen uansett om man er hiv-positiv eller ikke, og for visse menn kan manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon indikere andre helseproblemer, slik som hjerte- og karsykdommer. Derfor er det alltid klokt å snakke om sine ereksjonsproblem med lege. Det finnes i dag forskjellige behandlinger som kan hjelpe å få sexlivet i gang.

problemhearts2

Kvinner med hiv rapporterer om seksuelle problemer i større utstrekning enn andre kvinner, særlig de med alvorligere hiv-symptomer og minsket etterlevelse av sin behandling. Problemene har ofte flere årsaker og kan være komplekse. Det kan handle om relasjonsproblemer, depresjon, nedsatt sexlyst, bekymring for overføring av hiv samt seksuelle vanskeligheter i forbindelse med hjerte- og karsykdommer eller selve hiv-behandlingen.

problemhearts3