kiss

Fortelle eller ikke fortelle

Å fortelle for pårørende, venner og kolleger at man er hiv-positiv, kan for mange oppleves som både vanskelig og stressende. Omgivelsenes eventuelle reaksjoner, og det ofte gammeldagse bildet av hiv som rår i samfunnet, gjør at mange hiv-positive velger å tie om sykdommen. For de fleste kan det samtidig føles tungt å leve med alle bortforklaringene, utfluktene og løgnene. Å slippe dette kan faktisk øke livskvaliteten.

Så skal man fortelle eller ikke fortelle? Det er selvfølgelig opp til en selv hva man vil gjøre. Tviler man, men opplever at man likevel vil betro seg til noen, er det bra å begynne med noen i nærheten som man vet at man kan stole på.

handshake

Hvis man velger å fortelle om sin hiv-infeksjon, kan det være bra å forklare at hiv ikke smitter gjennom vanlig sosial kontakt. Hiv er et følsomt virus og dør raskt utenfor kroppen. Man kan eksempelvis ikke bli smittet ved å ta på, klemme eller kysse en hiv-positiv person. Heller ikke ved å bruke samme håndkle, toalett eller kaffekrus. Hiv spres heller ikke gjennom luften eller via mat, vann, insekter eller andre dyr.

Forhåpentlig kommer omgivelsenes manglende kunnskap og redsel for hiv med tiden til å minske. Ikke minst med tanke på at man i dag ikke trenger å bli syk, og enn mindre dø, av en hiv-infeksjon. De aller fleste kan leve et vanlig liv, ha en yrkeskarriere, starte familie og realisere seg på samme måte som alle andre.

På mange måter hadde det vært bra om flere hiv-positive valgte å være åpne om sin hiv-status. Jo flere personer i samfunnet som innser at de har hiv- positive personer i sin bekjentskapskrets, desto flere har forhåpentlig grunn til å revurdere sitt syn på hiv.

hug2
Vil du abonnere på nyhetsbrevet vårt? Registrer deg
work

Hvordan påvirkes jobben?

Når det gjelder arbeidet og arbeidsplassen, finnes det dels en sosial, dels en juridisk dimensjon. Akkurat som i privatlivet er det opp til en selv om man vil fortelle om sin sykdom for sine kolleger. Som hiv-positiv kan man samtidig ikke diskrimineres som arbeidstager eller arbeidssøkende når det gjelder fullmakt, legitimasjon, autorisasjon, registrering, godkjenning eller lignende som trengs eller kan trengs for at man skal kunne utøve sitt yrke.

Hiv jevnstilles juridisk med funksjonshemming, og man beskyttes dermed ifølge lov om forbud mot diskriminering. Likestillingsombudet skal påse at denne loven følges. Det er veldig uvanlig, men kan forekomme, at man som hiv-positiv rammes av restriksjoner i sitt yrke. Behandlende lege vurderer i samråd med smittevernlege om det trengs noen forholdsregler som berører arbeidet.

vaccination

Vaksinasjoner

Hvis hiv har skadet immunforsvaret, er det ikke sikkert at det danner en tilstrekkelig beskyttelse i forbindelse med vaksinasjoner mot forskjellige sykdommer. Har man nettopp påbegynt hiv-behandlingen, kan vaksineringen gi en bedre effekt hvis man kan vente til immunforsvaret har hentet seg inn. Før anbefalte man at hiv-positive personer skulle unngå såkalt “levende vaksine”. Dette gjelder ikke lenger hvis personen er tilstrekkelig behandlet. Hiv-positive anbefales å vaksinere seg mot pneumokokker, hepatitt A og B og sesonginfluensa.

travel

Å reise

Ved reiser til visse land kan det finnes krav om forskjellige vaksinasjoner. Noen av disse vaksinasjonene finnes bare som levende vaksine (f.eks. gulfeber), men det utgjør ingen hindring for hiv-positive personer som er tilstrekkelig behandlet. Vaksinen skal imidlertid ikke gis bare av administrative grunner hvis det ikke finnes noen reell risiko. Iblant kreves det en legeattest som forklarer hvorfor man ikke har gjennomført foreskrevne vaksinasjoner.
Som hiv-positiv finnes det en del andre ting å tenke på når man reiser. Det kan handle om innreiserestriksjoner, medisiner og forsikringer. Les mer her.