Å starte familie

Blant unge voksne som er hiv-positive, kan det finnes mange som har et ønske om å bli foreldre. Det kan derfor være godt å vite at det er fullt mulig for både hiv-positive menn og kvinner å få barn. Men det er også viktig å være bevisste på hvilke eventuelle risikoer det finnes for å overføre hiv-infeksjonen til sitt barn, og hvordan disse risikoene kan minimeres. En smittet kvinne kan overføre hiv til sitt barn i livmoren, ved forløsningen og ved amming. Hvis kvinnen er ubehandlet, er risikoen for at barnet smittes mellom 15 og 25 prosent, avhengig av når kvinnen er blitt smittet, og av hvor skadet hennes immunforsvar har rukket å bli.

pregnant

Gjennom kombinasjonsbehandling kan man minske risikoen for at smitte overføres i livmoren. Hvis den gravide kvinnen får behandling i løpet av den siste delen av graviditeten i kombinasjon med at forløsningen legges tidligere og skjer gjennom planlagt keisersnitt, og at hun ikke ammer, kan man minske risikoen for at barnet skal smittes til mindre enn én prosent. For en hiv-positiv kvinne som går på behandling og har ikke målbare virusnivåer, er det nå fullt akseptert med vaginal forløsning. Stadig flere hiv-positive kvinner føder vaginalt.

barn_med_hiv

Barn med hiv

Hiv-positive barn kontrolleres ved regelmessige legebesøk, og blodprøver tas for å vite når det er på tide å starte med behandling. Med tilgang til behandling har hiv-positive barn mulighet til å leve et i alt vesentlig normalt liv med samme forutsetninger som andre barn når det gjelder skole, fritidsaktiviteter og planer for fremtiden.

barn-till

Barn av hiv-positive foreldre

Barn med en hiv-positiv forelder kan påvirkes mye av morens eller farens sykdom. Selv om foreldrene ikke har fortalt om hiv, kan barna oppleve at noe ikke er som det skal, og dette skaper uro. De fleste barn verdsetter om foreldrene er ærlige mot dem og ikke har noen hemmeligheter. Samtidig kan det være vanskelig å vite hva og hvordan man skal fortelle det. Å snakke med sykepleier eller lege og få råd kan være et bra første skritt.