brain

Psykisk helse

En nylig gjennomført studie viser at omtrent en fjerdedel av mennesker som lever med hiv i Europa, har opplevd en større depresjon. Andre studier har vist at mellom fire og fem av ti har angstforstyrrelser. Dårlig psykisk helse er et reelt problem for mange hiv-positive, men det finnes hjelp å få.

Cysique LA et al. J Int Neuropsychol Soc. 2007 Jan; 13(1):1-11.
Robertson et al. AIDS Care. 2014 Dec 2; 26(12): 1555–1561.

Les mer

Hvordan påvirker hiv den psykiske helsen?

Mennesker med hiv er særlig utsatte for psykiske helseutfordringer på grunn av effektene av viruset, behandlinger, vanskeligheten med å leve med en kronisk sykdom samt bekymringen for å smitte andre. Søvnproblemer er også vanlig blant mennesker med hiv, og kvinner har større sannsynlighet for å oppleve søvnvansker enn menn.

Hvordan kan man ta vare på sin psykiske helse?

Man kan til en viss grad selv påvirke hvordan man har det psykisk. Forskjellige avslapningsøvelser eller meditasjonsmetoder kan bidra til å minske nivåene av stresshormoner i kroppen. Massasje kan også gi lignende effekter. Individuelt tilpassede samtaleformer og forskjellige former for psykoterapi kan øke muligheten til å forstå eller håndtere problemer og finne balanse i tilværelsen. Kognitiv atferdsterapi (KBT) er for eksempel rettet mot problemer i nuet og går ut fra forbindelsen mellom personens tanker, følelser og dokumenter. Ved mer uttalt besvær kan legemiddelbehandling være til hjelp.

heart

Hjertet

Når vi aldres, øker risikoene for hjertesykdommer, uansett om man har hiv eller ikke. Visse årsaker er genetiske, men en persons livsstilsvalg spiller ofte stor rolle. Røyking, for mye alkohol, for mye mettet fett og for litt mosjon er områder man selv kan påvirke for å minske risikoene.

Les mer

Hvordan påvirkes hjertet av hiv?

Som hiv-positiv er det ekstra viktig å ta vare på hjertet. Å leve med hiv innebærer nemlig en økt risiko for visse hjertesykdommer. Noen hiv- legemidler kan ytterligere øke denne risikoen. For alle mennesker er røyking, diabetes og høyt blodtrykk betydelige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Hvordan kan man ta vare på hjertet sitt?

Å snakke med sykepleier og lege er en god måte å få personlige råd på. Her følger noen generelle råd for å forbedre hjertets helse og motstandskraft:

  • slutte å røyke
  • spise sunt og balansert (mindre salt og fett, mer grønt og fiber) – mosjonere
  • minske stresset
  • begrense alkoholinntaket
  • unngå narkotika
bone_NEW

Skjelettet

Uansett om man har hiv eller ikke, er det normalt for kroppens bein å bli mindre tette, svekkede og skjørere over tid.

Les mer

Hvordan påvirker hiv skjelettet?

Studier viser at menn og kvinner med hiv kan ha lavere beintetthet enn den generelle befolkningen, og de løper dermed en større risiko for å få en hoftefraktur. Visse hiv-behandlinger forbindes med en akselererende forverrelse av beinmassen, og på lang sikt kan en hiv-infeksjon bidra til lavere beintetthet. Benskjørhet påvirkes også trolig av røyking, lav kroppsvekt, lavt testosteroninnhold og alkoholinntak.

Prieto-Alhambra et al. J Acquir Immun Def Syndr 2014;66-90
Høidrup et al. Int J Epidemiol 29, 253-9, 2000

Hvordan kan man ta vare på skjelettet sitt?

For eventuelt å kunne unngå fremtidige komplikasjoner er det bra å snakke med sykepleier og lege om hva man kan gjøre for å overvåke beintettheten.

kidneys

Nyrene

Uansett om man har hiv eller ikke, forverres nyrene etter hvert som man blir eldre. Nyresykdommer påvirker opp mot 15 % av befolkningen. Høyt blodtrykk og diabetes kan bidra til forverret nyrefunksjon og også hiv- infeksjonen i seg selv, akkurat som hepatitt kan bidra til en slik forverrelse. Å utsette seg for narkotika og toksiner over lang tid kan også føre til nedsatt nyrefunksjon.

Brown WW et al. Am J Kidney Dis. 2003, 42: 22-35

Les mer

Hvordan påvirker hiv nyrene?

Uten effektiv behandling kan hiv-viruset forårsake nyreskader. Risikoene for nyresykdommer kan også øke gjennom visse, men ikke alle, de medisiner som brukes for å behandle hiv.

Hvordan kan man ta vare på sine nyrer?

Ved å spise sunnere, mosjonere regelmessig, ikke røyke eller ta narkotika kan man unngå å overbelaste nyrene mer enn nødvendig. Har man hiv og nyreproblemer, kan man også trenge å tilpasse medisineringen for å minske belastningen på nyrene. Hvis man er usikker på hva man kan eller bør gjøre, eller mistenker at man begynner å få nyreproblemer, er det beste å snakke med sykepleier og lege. Regelmessig å kontrollere nyrefunksjonen er viktig.

liver

Lever

Når vi aldres, blir leveren mindre aktiv og effektiv i å rense blodet for uønskede kjemikalier som kan finnes i for eksempel medisiner. Har du hiv, og spesielt hvis du også har hepatitt B eller C, er det større risiko for at leveren er mer utsatt og mer mottagelig for sykdom og skade.

Les mer

Hvordan påvirker hiv leveren?

En lever som er skadet av alkohol eller viral hepatitt, renser blodet mindre effektivt. Dette kan innebære en økt risiko for bivirkninger av hiv- behandlingen.

Hvordan kan man ta vare på leveren?

Leveren arbeider hardere enn normalt hvis man spiser mye fet mat, drikker mye alkohol og tar narkotika. Så hvis man kan unngå dette, kan det hjelpe til med å minske risikoen for leverskader.

Kreft

Kreft er en sykdom som rammer hele befolkningen, uansett om man har hiv eller ikke. Kreftens gåte er ikke løst, men kreftforskning pågår verden over, og overlevelsen øker.

Les mer

Finnes det en forbindelse mellom hiv og kreft?

Forholdet mellom hiv og kreft er komplekst. Andre virusinfeksjoner, så som EBV og HPV, kan bidra til forekomsten av henholdsvis lymfekjertelkreft og endetarmskreft, som er vanligere blant hiv-positive. Derimot finnes det ingen bevist økt risiko for bryst- og prostatakreft.

Kan man beskytte seg mot kreft?

Ved å spise sunt, mosjonere tilstrekkelig, slutte å røyke og begrense alkoholinntaket kan man minske risikoen for kreft. Å forsøke å holde en sunn kroppsvekt og unngå at solen skader huden, kan også hjelpe.

Vil du abonnere på nyhetsbrevet vårt? Registrer deg

Om økt risiko for følgesykdommer for mennesker som lever med hiv

Intervju med Susanne Dam Poulsen, Forskningsprofessor ved Rikshospitalet i København, der hun diskuterer den økte risikoen for andre sykdommer (komorbiditeter) som kan ramme personer som lever med HIV.