Om økt risiko for følgesykdommer for mennesker som lever med hiv

Intervju med Susanne Dam Poulsen, Forskningsprofessor ved Rikshospitalet i København, der hun diskuterer den økte risikoen for andre sykdommer (komorbiditeter) som kan ramme personer som lever med HIV.