Top_Living

Hvordan man lever, påvirker helsen

correct_treatment

Riktig behandling er utgangspunktet

Å være hiv-positiv innebærer ikke at sykdommen trenger å ta over hele ens person. Hiv forandrer ikke hvem man er, og med dagens effektive kombinasjonsbehandlinger kan hiv-positive leve stort sett samme liv som før diagnosen. Et godt utgangspunkt er derfor å følge behandlingen på beste måte. Med en vel tilpasset behandling som grunn kan man fokusere på andre viktige ting i livet.

Å ta vare på hele seg

Selv om hiv er en kronisk sykdom, er den ikke noe hinder for selvrealisering. Jo mindre man lar hiv påvirke sin livsglede og selvfølelse, desto større mulighet har man til å få det beste ut av livet. Selvfølelse og selvtillit er tett forbundet med våre tidligere opplevelser i livet. Har man lav selvfølelse eller lav selvtillit før en hiv- diagnose, kan det i mange tilfeller bli vanskeligere å håndtere situasjonen. Å fortelle sykepleieren eller legen om hvordan man har det, både i kropp og sjel, er viktig for at de skal kunne hjelpe på riktig måte. Det er ikke merkelig i det hele tatt, de er vant med å håndtere personer med forskjellig historikk og livssituasjoner.

Å ta vare på seg selv trenger ikke å bety at man må forandre hele sitt liv, men her er noen ting som er verdt å tenke på:

hur_man_umbrella

Fysisk trening

Trening har som kjent gunstige effekter på helsen og kan minske spenning og stress, og dermed forebygge eller lindre depresjon samt motvirke forekomsten av høyt blodtrykk og diabetes. Også en del negative konsekvenser av forskjellige hiv- legemidler kan til en viss grad forebygges gjennom mosjon.

idrott

Sjelslivet

Lever man med hiv, er det naturlig å kjenne seg urolig og engstelig eller i verste tilfelle bli deprimert. Ikke minst om man har fått diagnosen nylig. Hvis disse følelsene eller andre lignende symptomer ikke forsvinner, er det bra å snakke med sykepleier og lege. Med riktig støtte og hjelp kan man oppnå en mer stabil psykisk helse, noe som gjør livet med hiv mer håndterbart.

sjalslivet-750x339

Kosthold

Som hiv-positiv er det bra om man forsøker å ha et balansert kosthold. Et eksempel kan være å unngå kost som risikerer å forhøye blodfett og påskynde utvikling av diabetes.

kost

Tannpleie

God tannhelse er viktig for allmennhelsen uansett om man er hiv-positiv eller ikke. Ved å ta vare på tennene og unngå for eksempel røyking, som er en sterkt bidragsytende faktor til tannkjøttinflammasjon og tannløsning, kommer man langt. Regelmessige besøk hos tannhygienepleier eller tannlege er også å anbefale.

tandborste
saker_som_new

Ting som kan være skadelige for helsen

Vi mennesker har det alltid best med et liv i balanse. Men det betyr ikke at alt må være passende og ensrettet i alle tilfeller. Men hvis man velger å gjøre ting som generelt regnes for å være usunne i for store doser, bør man i alle tilfeller vite hva ens valg kan innebære for kroppen, særlig hvis man er hiv-positiv siden man da ikke skal belaste immunforsvaret mer enn nødvendig.

Røyking

Foruten å påvirke munnhelsen øker røyking risikoen for luftveisinfeksjoner, og hvis immunforsvaret er nedsatt, kan dette innebære ekstra problemer. Rent generelt er røyking en velkjent risikofaktor for lungekreft og atskillige former for hjerte- og karsykdommer. Lungesykdommen KOLS forårsakes fremfor alt av røyking så å slutte å røyke er alltid bra for helsen.

Føles det vanskelig å slutte å røyke på egen hånd, finnes det forskjellige hjelpemidler for røykavvenning.

smoking
alkohol

Alkohol

Drikker man med måtehold, er nok alkohol ikke mer risikofylt for hiv-positive enn for andre. I større mengder påvirker alkohol så klart dømmekraften negativt, noe som kan få konsekvenser i en situasjon som fører til ubeskyttet sex og man ikke vet om den andre har hiv eller ikke, eller er riktig behandlet eller ikke. En del legemidler belaster leveren ekstra, noe som kan forsterkes av alkohol. For hiv-positive med samtidig hepatitt C eller kronisk hepatitt B har alkohol mye større skadelig effekt på leveren enn om man ikke hadde hatt disse sykdommene.

Narkotika

Det er allment vedtatt at de fleste narkotika har en form for negativ innvirkning på kroppen eller psyken, eller begge deler. For eksempel kan kokain og amfetamin og lignende narkotika øke risikoen for hjerteinfarkt. Det kan også finnes interaksjoner mellom forskjellige narkotika og legemidler, noe som kan påvirke behandlingsresultatet og øke risikoen for bivirkninger.

drugs-750x467