Behandling og bivirkninger

Å følge behandlingen

Alle har ikke erfaring med å ta medisin regelmessig, og da kan det oppfattes som en stor omstilling å trenge å ta den hver dag. Men faktum er at mange mennesker tar medisin hver dag for å holde seg friske, uten at dette hemmer deres liv i noen større utstrekning. Å fortsette hiv- behandlingen er særlig viktig siden det raskt påvirker forekomsten av viruset i blodet hvis man ikke tar medisinen. Riktig legemiddel tatt med rette intervaller bidrar til et friskere liv for den som er hiv-positiv.

En godt gjennomført behandling innebærer at man holder et optimalt nivå av legemiddel i kroppen for å bekjempe hiv-viruset. Hvis mengden av legemiddel i kroppen blir for lav, kommer behandlingen ikke lenger til å kunne hindre at hiv-viruset øker i mengde. Dette kan føre til legemiddelresistens, noe som betyr at medisineringen ikke lenger kommer til å gi samme effekt.

Det er mange faktorer som bidrar til en effektiv behandling. Et enkelt doseringsskjema og få bivirkninger er begge faktorer som oppmuntrer til å fortsette behandlingen og medisinere regelmessig. Viktigst av alt er at man er positivt innstilt til behandlingen og føler seg motivert til å ta sin tablett, eller tabletter, for å øke sjansen til å ha det så bra som mulig på både kort og lang sikt.

Vil du abonnere på nyhetsbrevet vårt? Registrer deg
man

Legemiddelbivirkninger

Mange bekymrer seg for bivirkninger av hiv-behandlingen. Det er en forståelig bekymring. Men behandlingene er forandret, og bivirkningene er færre og mindre alvorlige enn tidligere. Det er også slik at to personer som tar samme legemiddel, ikke trenger å ha samme bivirkninger, og de fleste får ingen bivirkninger i det hele tatt.

De vanligste bivirkningene i forbindelse med hiv-behandling er tretthet, kvalme, brekninger, diaré, muskelsmerter og hodeverk. Disse bivirkningene avtar eller forsvinner oftest med tiden. Visse hiv-legemiddel kan gi bivirkninger som oppstår først etter en lengre tids behandling.

Hvordan man påvirkes av forskjellige legemidler, er individuelt, og man kan derfor ikke forutse hvem som kommer til å oppleve bivirkninger. På pakningsvedlegget som finnes i hver legemiddelpakning, finnes informasjon om hvilke bivirkninger som kan forekomme, og om disse bivirkningene er vanlige, uvanlige eller sjeldne.

Opplever man bivirkninger av hiv-behandlingen, skal man snakke med sykepleier og lege. Man skal derimot aldri avbryte hiv-behandlingen på egen hånd. Hvis bivirkningene blir for vanskelige å håndtere, kan man i de fleste tilfeller bytte ut et eller flere legemidler i kombinasjonsbehandlingen. I dag finnes det mange behandlinger å velge mellom, og ofte kan man måtte teste seg frem til den mest egnede i samråd med sin behandlende lege.

meds_new

Hvordan man påvirkes av forskjellige legemidler, er individuelt, og man kan derfor ikke forutse hvem som kommer til å oppleve bivirkninger. På pakningsvedlegget som finnes i hver legemiddelpakning, finnes informasjon om hvilke bivirkninger som kan forekomme, og om disse bivirkningene er vanlige, uvanlige eller sjeldne.

thumbs

Opplever man bivirkninger av hiv-behandlingen, skal man snakke med sykepleier og lege. Man skal derimot aldri avbryte hiv-behandlingen på egen hånd. Hvis bivirkningene blir for vanskelige å håndtere, kan man i de fleste tilfeller bytte ut et eller flere legemidler i kombinasjonsbehandlingen. I dag finnes det mange behandlinger å velge mellom, og ofte kan man måtte teste seg frem til den mest egnede i samråd med sin behandlende lege.