Organisasjoner som er der for å hjelpe

Skärmavbild 2016-01-07 kl. 13.41.22

Nye Pluss

Nye Pluss – Hivpositives landsforening.

hivnorge_logo

HivNorge

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv.

Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.

Vi arbeider aktivt med å skape større forståelse for hivpositives situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering av hivpositive.

Helseutvalget_logo small

Helseutvalget

Helseutvalget er en stiftelse som ble etablert i 1983, det samme året som det første hiv-tilfellet ble registrert i Norge.

Hiv er fortsatt Helseutvalgets største arbeidsområde, og siden starten av 2000-tallet har organisasjonen utvidet til også å arbeide med rus og psykisk helse.

Helseutvalget tilbyr blant annet hurtigtesting for hiv og andre infeksjoner, veiledning i helsespørsmål og gratis kondomer. Alle tilbudene innebærer at man kan være anonym hvis man ønsker det, og alle tilbud er gratis.

unaids_eng

UNAIDS

UNAIDS, FNs samlede program mot hiv/aids, er en organisasjon innen FN som arbeider mot spredning av hiv og aids.

Organisasjonen har også som oppgave å gi støtte til rammede og familiene deres. UNAIDS’ hovedkontor ligger i Genève i Schweiz.

Peter Piot var organisasjonen første leder. Nåværende leder er Michel Sidibé. Organisasjonen ble dannet i 1996. UNAIDS styres av representanter fra 22 regjeringer.