Om sykepleierens rolle i hiv-behandlingen

Intervju med Pernilla Albinsson, sykepleier ved Karolinska Universitetssykehus, der hun beskriver sin rolle og hvordan hun hjelper personer som lever med HIV når de kommer i kontakt med sykepleien.