Om hiv og livskvalitet

Intervju med Anders Sönnerborg, Professor ved Karolinska Institutet og overlege ved Karolinska Universitetssykehus, der han blant annet snakker om HIV som kronisk sykdom og at behandlingen nå retter seg mer inn på å skape en så god livskvalitet som mulig for personer som lever med HIV.