Om hiv-forskningens jakt på en kur

Intervju med Lars Østergaard, Professor på Aarhus Universitetssykehus, der han forteller om sitt syn på forskningen rundt en fremtidig kur mot HIV.