Jo mer man vet, desto bedre

livskvalitet_new

Det er livskvaliteten det handler om

Én måte å ta ansvar for sitt liv og sin livskvalitet på er å lære seg mer om sykdommen. Som pasient har man selvfølgelig rett til å være med og ta beslutninger om sin egen behandling. Så ved å lese om hiv, sette seg inn i de nyeste forskningsdataene og følge debatten øker man muligheten til å føre en god dialog med lege og sykepleier og få det beste ut av behandlingen. Det forskes stadig på hiv, og behandlingene blir stadig mer raffinert. Derfor er det også viktig kontinuerlig å ta opp spørsmålet om behandlingsalternativ med legen.

Vil du abonnere på nyhetsbrevet vårt? Registrer deg

Om sykepleierens rolle i hiv-behandlingen

Intervju med Pernilla Albinsson, sykepleier ved Karolinska Universitetssykehus, der hun beskriver sin rolle og hvordan hun hjelper personer som lever med HIV når de kommer i kontakt med sykepleien.

Om hiv og livskvalitet

Intervju med Anders Sönnerborg, Professor ved Karolinska Institutet og overlege ved Karolinska Universitetssykehus, der han blant annet snakker om HIV som kronisk sykdom og at behandlingen nå retter seg mer inn på å skape en så god livskvalitet som mulig for personer som lever med HIV.

Om hiv-forskningens jakt på en kur

Intervju med Lars Østergaard, Professor på Aarhus Universitetssykehus, der han forteller om sitt syn på forskningen rundt en fremtidig kur mot HIV.

botemedel_new

Når finnes det et botemiddel?

Ingen kan i dag med sikkerhet si når et botemiddel mot hiv kommer til å bli tilgjengelig. Det pågår imidlertid forskning på flere hold, og forskerne er forsiktig optimistiske. I påvente av et eventuelt botemiddel er det beste man som hiv-positiv kan gjøre, å ta vare på seg selv og sin helse. En tidlig behandlingsstart kan dempe virusets påvirkning på kroppen og hjelpe den hiv-positive med å holde seg friskere. Ved å fortsette behandling er det i prinsippet mulig å leve like lenge som en som ikke har hiv.