Hiv-behandling er teamwork

bra_trygg_vard

God og trygg pleie er en rettighet

Lege og sykepleier er til for å hjelpe den som har hiv, og det er viktig at man kan føle seg trygg og bekvem med å snakke med dem begge.

Sammen med den hiv-positive selv danner de teamet som skal skape de beste forutsetningene for en vellykket behandling og god livskvalitet. På mange klinikker inngår også en kurator i teamet som ekstra samtalestøtte.

Legen skal selvfølgelig være en som er ekspert innenfor hiv og hiv- behandling, men også være en veileder for sin pasient i pasientens liv med hiv. Han eller hun bør kunne:

  • gi tydelige svar på alle spørsmål
  • hjelpe pasienten med å forstå hiv og hiv-behandlingen
  • snakke om familieliv, det sosiale livet, sexliv, alkohol og narkotika
  • snakke om pasientens arbeid eller skolegang
  • forstå pasientens følelsesliv og behov for støtte

Lege og sykepleier er personer som man som hiv-positiv kommer til å ha en langsiktig relasjon med. Skulle man ikke trives med legen, har man alltid rett til å bytte. Det er ingenting merkelig ved det. Det er bedre å være åpen og utnytte denne rettigheten enn å tie og engste seg før hvert legebesøk.

tell-it_dark-555x592

Si det som det er

I dag finnes det et en rekke forskjellige hiv-behandlinger å velge blant. En behandling som passer for en person, fungerer kanskje ikke like bra for en annen. For at legen skal kunne ta en veloverveid beslutning om egnet behandling, er det derfor viktig omhyggelig å beskrive sin helse, sin livssituasjon og sine tanker omkring livet med hiv. Med riktig informasjon øker sjansen til raskt å få riktig behandling og minimere eventuelle bivirkninger. Ved å føre en åpen og ærlig dialog med lege og sykepleier kan man få svar på mange av sine spørsmål og hjelp til å håndtere hverdagen.

supportnetwork

Bygg et støttenettverk

Som hiv-positiv er det bra å forsøke å bygge opp et nettverk av støttepersoner omkring seg. Pårørende, lege og sykepleier er selvsagte som slike personer. Andre kan være:

  • fastlege
  • psykolog eller psykiater
  • kurator eller samtaleterapeut
  • apotekpersonale
  • representanter for hiv-organisasjoner

Det kan være en god idé å lage en liste med telefonnummer og e-postadresser til alle personene i dette nettverket.